7.5

Wskaźnik ubóstwa mówi jak gospodarka wpływa na portfel przeciętnego człowieka. Im niższy, tym jest lepiej.

Jak liczymy ↓

2.6 + 4.9

Wskaźnik liczony jest poprzez dodanie poziomu inflacji złotówki do stopy bezrobocia.

Dane historyczne ↓

Dane historyczne dot. inflacji, bezrobocia. Ostatnia aktualizacja: 2024-07-24
Rok Wskaźnik ubóstwa Bezrobocie Inflacja
2018 6.9 5.8 1.1
2019 8.6 5.2 3.4
2020 8.7 6.3 2.4
2021 13.2 5.4 8.6
2022 7.5 4.9 2.6

Źródła ↓

Inflacja
Nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych.
Bezrobocie
Zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia.
Wskaźnik ubóstwa
Wskaźnik ekonomiczny stworzony przez ekonomistę Arthura Okuna (stąd też alternatywna nazwa: ang. Okun’s Index).
Główny Urząd Statystyczny
Centralny organ administracji rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego.